ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Satıcı’ya İlişkin Bilgiler
Ünvanı : AKTAŞ ÇİNİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi : Mahmutbey caddesi no:211 Güneşli,Bağcılar/İstanbul

Telefon : +90 212 951 0655

E-Posta Adresi : info@aktaskaro.com

Sözleşme Konusu Hizmet Bilgileri

İşbu kısımda Sözleşme konusu hizmetin temel özellikleri açıklanmaktadır. Bu Ön Bilgilendirme Formu’ndaki bilgiler, internet sitesi üzerinden satışa uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Ürünler detay bilgilerinde belirtilen iş günü içerisinde Müşteri tarafından belirtilen kişilere ve tercih etmiş olduğu adresinize gönderilmek üzere kargo firmasına teslim edilir.

Geçerlilik Süresi
İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Müşteri’ye sunulan tüm bilgiler ve yükümlülükler satış anından, Müşteri’ye teslim ile cayma hakkını da kapsayan süre için geçerli olup, bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen satış şartlarıyla bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

Cayma Hakkı
Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Müşteri ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcı’ya bildirimde bulunulması gereklidir.

Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürün detay kısmında “iade alınamaz” ibaresi geçen ürünlerde iade kesinlikle kabul edilmemektedir. Paketi ya da jelatini açıldığı takdirde kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve parfümler iade edilememektedir. Kopyalanabilir ürünlerin (VCD, DVD, vb.) ve tek kullanımlık ürünlerin orijinal ambalajının açılması halinde iadeleri gerçekleşmemektedir.

Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

Her türlü Kozmetik Ürün
İç Giyim Ürünleri
c. Her türlü Kişisel Bakım Ürünü
d. Her türlü Yazılım ve Programlar
e. DVD, VCD, CD ve Kasetler
f. Orijinal paketlemesi ile (ör. jelatin vb.) satılan tüm teknolojik ürünler (kulaklıklar, mobil cihazlar, telefon ve tablet kılıfları vb.)
g. Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.
Geçerlilik
İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda Müşteri tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Yetkili Mahkeme
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.